Szkolenia

Realizujemy warsztaty, szkolenia, wykłady, sesje mentoringowe, kursy. Pomagamy rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe, społeczne i obywatelskie osób w każdym wieku.

Fakty, czyli zrealizowane warsztaty i szkolenia – 09.2017-08.2019.

28 bezpłatnych warsztatów

706 uczestników

13 trenerów – wolontariuszy

0 zł – opłat uczestników

0 zł – wynagrodzenia prowadzących

0 zł – dofinansowań

Gdzie szukać informacji o naszych szkoleniach?

Zobacz listę zrealizowanych warsztatów – link

Zaproszenia na szkolenia publikujemy przede wszystkim na naszej stronie www.aniolyedukacji.org.pl (w aktualnościach i w kategorii warsztaty), na stronie FB. W przypadku szkoleń czy warsztatów na uczelniach, głównie w kanałach komunikacji danej uczelni.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Jeśli w treści zaproszenia nie jest wyraźnie wskazana jakaś grupa docelowa uczestników (np. dzieci od 6-12 lat), to w szkoleniu może wziąć udział każdy. Wystarczy zapisać się w odpowiednim terminie i uzyskać potwierdzenie udziału od naszego koordynatora szkoleń.

Jakie tematy szkoleń realizujemy i jak poprowadzić szkolenie z naszą fundacją?

To jakie szkolenia prowadzimy, zależy w większości, od tego z jakimi propozycjami wychodzą wolontariusze – trenerzy.

Naszym celem jest stwarzanie Wolontariuszom okazji do podzielenia się wiedzą, pasją z innymi osobami, czasami też sprawdzenia się w roli osoby prowadzącej zajęcia. Po weryfikacji przygotowania trenera do szkolenia uruchamiamy zapisy. Jeśli myślisz o poprowadzeniu warsztatu lub szkolenia napisz do nas, wypełnij kartę szkolenia i porozmawiamy.

Czy wszystkie szkolenia są bezpłatne?

Nie chcemy, aby kwestie finansowe były barierą w rozwoju osobistym. Jak dotąd udawało nam się realizować szkolenia dla osób prywatnych, tak aby nie ponosili żadnych kosztów. Prowadzący trenerzy działają dla nas nieodpłatnie – na zasadzie jednorazowego lub regularnego wolontariatu, za co ogromnie im dziękujemy!! Nie oznacza to jednak, że szkolenia nic nie kosztują fundacji. Ponosimy koszty zakupu lub druku materiałów na szkolenia, druku list obecności, ankiet, certyfikatów. Zawsze staramy się zapewnić chociaż kilka butelek wody. Utrzymujmy też mini lokal fundacji za który płacimy czynsz do ZKZL i pokrywamy opłaty za prąd.

W przypadku firm i instytucji odpłatność ustalana jest indywidualnie lub rozliczana barterowo, niejednokrotnie również działamy nieodpłatnie.

Zapraszamy do sponsorowania lub objęcia patronatem naszych warsztatów, szkoleń i wykładów.

kontakt: fundacja@aniolyedukacji.org.pl