Podsumowanie spotkania doradców zawodowych w Collegium Da Vinci.

ByFundacja Anioły Edukacji

Podsumowanie spotkania doradców zawodowych w Collegium Da Vinci.

Inicjując akcję Doradztwo dla doradcy. Wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach, zależało nam bardzo na umożliwieniu doradcom zawodowym dostępu do pracodawców działających w różnych branżach. Byliśmy w tym roku w Volkswagen Group Services, spółce świadczącej usługi księgowe w formule Centrum Usług Wspólnych, za 2 tygodnie odwiedzimy GSK, producenta farmaceutycznego. Za nami dzisiejsza (07.06.2018) wizyta w Collegium Da Vinci w Poznaniu, czyli branża edukacyjna.

Przebieg wizyty

Punktualnie o 10:00 spotkaliśmy się w siedzibie CDV mieszczącej się w Poznaniu przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

Wizytę rozpoczęliśmy od szczegółowej prezentacji działu personalnego na temat warunków pracy na różnych stanowiskach, oczekiwań wobec pracowników,  możliwościach rozwoju w ramach organizacji oraz źródłach pozyskiwania pracowników. Okazało się, że pracownicy rozpoczynający pracę na jednym stanowisku, mają otwartą drogę awansów pionowych i poziomych, z czego wielu korzysta. Jeśli mielibyśmy znaleźć wyróżnik tego pracodawcy na rynku, to bez wątpienia jest to możliwość rozwoju. Pracownicy mogą tu korzystać na bardzo dobrych warunkach z pełnej oferty edukacyjnej CDV.

Po przedstawieniu się o pracodawcy, głos zabrali studenci, którzy „z pierwszej ręki” opowiedzieli o uczelni, metodach pracy i praktyczności zajęć.

Nie zabrakło sesji pytań i odpowiedzi. Trudno powstrzymać ciekawość będąc na „Uczelni ludzi ciekawych” 🙂

Na koniec odwiedziliśmy bardziej i mniej oficjalne miejsca w budynku. Na dłużej zatrzymaliśmy się w focusowni.

Jako bonus doradcy otrzymali informacje o kierunkach kształcenia wraz z materiałami.

Po aktualne informacje o Collegium Da Vinci zapraszamy na www.cdv.pl.

Udział w spotkaniu był bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał imienne zaświadczenie o udziale. Gospodarzom przekazaliśmy pamiątkowe podziękowanie.

Akcja została zrealizowana w ramach Doradztwo dla doradcy – wizyty doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.