Gallup

ByFundacja Anioły Edukacji

Gallup

Zapraszamy na spotkanie BONUSOWE – omówienie kwestionariusza CliftonStrengths® znanego w Polsce jako Gallup. Tego narzędzia nie mogło zabraknąć, więc zanim na dobre ruszyliśmy z Festiwalem testów i kwestionariuszy zaprosiliśmy Katarzynę Świkowską-Susik do podzielenia się doświadczeniem ze stosowania CliftonStrengths®.

Kwestionariusz CliftonStrengths® identyfikuje naturalne 34 talenty w podziale na 4 domeny zwane: wykonanie, wpływ, budowanie relacji i strategie myślenia. Badanie pomaga w odkryciu swojego potencjału, zrozumieniu w jaki sposób przekształcać go w mocne strony i wykorzystać w różnych obszarach życia. 

W zależności od potrzeb osoby badanej lub organizacji można w pracy z talentami wykorzystywać różne raporty:

  • CliftonStrengths 34 – opisuje indywidualne mocne strony i talenty, oferując spersonalizowane wnioski oraz sugestie konkretnych działań rozwojowych. Zawiera wskazówki dotyczące zarządzania swoimi potencjałem, najmocniejszych obszarów, radzenia sobie ze ograniczeniami, jak również analizę rozkładu talentów w 4 obszarach kreowania rezultatów. 
  • CliftonStrengths Top 5 – pozwala zdobyć podstawową wiedzę na temat swoich pięciu kluczowych talentów i ich efektywnego wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym .
  • CliftonStrengths dla Menadżerów – raport wspierający menadżerów w osiąganiu sukcesów w swojej roli poprzez określenie unikalnych talentów i wykorzystaniu ich w praktyce codziennego zarządzania ludźmi i zespołami.
  • CliftonStrengths dla Liderów – raport skupiony na wykorzystaniu przez liderów wiedzy o talentach do komunikowania wizji w organizacji oraz inspirowania zespołów do osiągania większej efektywności.
  • CliftonStrengths dla Sprzedaży – opis wykorzystania talentów w kontekście zacieśniania relacji z klientami i potencjalnymi klientami, wykonywania codziennych obowiązków oraz zwiększania skuteczność w sprzedaży.
  • CliftonStrengths dla Studentów – łączy mocne strony uczniów z ich sposobem uczenia się, studiowania, interakcji społecznych, osiągania celów i nie tylko.

Gallup Inc. to firma analityczna i doradcza mająca siedzibę w Waszyngtonie. Istnieje od 1935 roku. Specjalizuje się w analizie danych dotyczących zachowań ludzkich, opinii publicznej i rynków. Firma działa na skalę globalną i oferuje różnorodne usługi, w tym narzędzia badawcze, doradztwo biznesowe oraz wsparcie w zarządzaniu talentami

Główne rozwiązania to:

  • kwestionariusz CliftonStrengths® – narzędzie do identyfikacji i rozwijania indywidualnych mocnych stron pracowników
  • Q12® Survey – badanie zaangażowania
  • platforma Gallup Access – umożliwia organizacjom i menad zerom dostęp do różnorodnych zasobów, narzędzi, badań i raportów 
  • Gallup World Poll – największe i najbardziej wszechstronne badanie globalne mierzące opinie, postawy i doświadczenia ludzi na całym świecie

Opis firmy jest dostępny tutaj: https://www.gallup.com/corporate/468077/media-center.aspx

Katarzyna Śpikowska-Susik

Wykładowczyni Executive MBA, Mentorka, Coachka ICF PCC, Dyplomowana Analityczka Transakcyjna, Certyfikowany Gallup Strenghts Coach 

Ekspertka w zakresie rozwoju indywidualnego, świadomego budowania roli szefa oraz tworzenia i integracji efektywnych zespołów zarządzających. Zajmuje się nie tylko pracą z liderkami i liderami, lecz także wspiera klientów w  tworzeniu sprzyjającego środowiska organizacyjnego i kultury współodpowiedzialności. Jej pasją jest budowanie relacji opartych na zaufaniu i zespołowości, co prowadzi do osiągania wysokich rezultatów.

Posiada 16 lat doświadczenia w identyfikacji tego, co blokuje potencjał jej klientów i przekuwa to na rzecz tego co zasila. Jest zwolenniczką rozwiązań ukierunkowanych na pracę z potencjałami i wprowadzanie realnych zmian. Kasia jest certyfikowanym trenerem i coachem renomowanych metod, takich jak CliftonStrenghts© Instytutu Gallupa, Thomas International©, Process Communication Model© (PCM©) oraz Hogan Assessments©.

Spotkanie online jest organizowane przez Fundację Anioły Edukacji oraz Wielkopolski Związek Pracodawców, w ramach FESTIWALU TESTÓW I KWESTIONARIUSZY. Narzędzie dla HR i Doradcy Zawodowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – dowiedz się więcej o festiwalu

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.