Extended Tools Polska

ByFundacja Anioły Edukacji

Extended Tools Polska

  • Extended DISC® – mierzy naturalne, jak i wyuczone style zachowań. Na podstawie kwestionariusza opisuje preferowany styl zachowania i komunikacji, predyspozycje i talenty oraz motywatory i demotywatory pracownika lub kandydata. Narzędzie jest stosowane zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej, 
  • Feedback 360 – narzędzie internetowe, które pozwala ocenić kompetencje pracownika zarówno przez otoczenie (menedżerów, współpracowników, czy podwładnych), jak również przez niego samego. Osoba oceniająca ma zapewnioną całkowitą poufność. 
  • FinxS Sales Assessment – stworzone przez sprzedawców dla sprzedawców, aby wspierać ich rekrutację i rozwój. Jest jedynym badaniem kompetencji na polskim rynku, które zostało stworzone specjalnie dla osób posiadających doświadczenie w sprzedaży (do potwierdzenia?). FSA mierzy poziom 18 kompetencji, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż oraz pokazuje potencjał do ich rozwoju. Narzędzie jest dostępne w 39 językach i stosowane w ponad 20 krajach świata.

Extended Tools od 20 lat pomaga organizacjom w Polsce jak najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ich pracowników oraz zespołów. W tym czasie dotarło do ponad 1500 organizacji i dziesiątek tysięcy ich pracowników, współpracowników oraz kandydatów.

Marta Szeszko, Customer Success Manager w Extended Tools Polska

Marta Szeszko z wykształcenia psycholożka i iberystka, z zawodu ekspertka HR, konsultantka, coach ICC. Doświadczenie w obszarze HR zdobywała jako konsultantka w HRK SA oraz w Departamencie Polityki Personalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-mobile). Odpowiadała za działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu korporacyjnych programów rozwojowych. Brała udział w wielu projektach doradczych dla firm z różnych branż oraz realizowała projekty rekrutacyjne, w tym na stanowiska menedżerskie wyższego szczebla. Obecnie w Extended Tools Polska odpowiada za kontakty z kluczowymi klientami, koordynuje projekty, prowadzi konsultacje, warsztaty oraz szkolenia certyfikacyjne.

Spotkanie online jest organizowane przez Fundację Anioły Edukacji oraz Wielkopolski Związek Pracodawców, w ramach FESTIWALU TESTÓW I KWESTIONARIUSZY. Narzędzie dla HR i Doradcy Zawodowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – dowiedz się więcej o festiwalu

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.