Wsparcie dla biznesu

Wsparcie biznesu – nieodpłatne i płatne formy pomocy.

Fundacja „Anioły Edukacji” istnieje po to aby sprawiać, żebyśmy uczyli się właściwych rzeczy we właściwy sposób. W odniesieniu do biznesu, instytucji i innych organizacji realizujemy to zadanie poprzez:

 • Pomoc w ustaleniu jakie kompetencje są kluczowe dla danej organizacji.
 • Pomoc w przygotowaniu narzędzi i ocenie kompetencji u kandydatów i pracowników (oceny 360 stopni, AC, DC, pytania i arkusze rekrutacyjne, testy)
 • Tworzenie planów rozwoju kompetencji.
 • Weryfikowanie poprzez audyt czy organizacja optymalnie inwestuje środki w rozwój pracowników.
 • Usprawnienie procesu uczenia się pracowników na różnych poziomach: wdrożenia do pracy, poznawania aktualnej oferty, zmian procesów, zmian przepisów czy też szkoleń językowych.
 • Uczenie trenerów wewnętrznych i kadry kierowniczej jak efektywnie wpływać na rozwój pracowników.
 • Pomoc w dostosowaniu organizacji do wyzwania jakim jest zarządzanie wiekiem.
 • Wsparcie w złagodzeniu skutków indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników z organizacji (outplacement).
 • Rozwój kompetencji, czyli dedykowane szkolenia.

Z uwagi na ograniczone środki fundacji proponujemy powyższe rozwiązania nieodpłatnie i odpłatnie. Działania nieodpłatne mają ustalone limity na dany okres. W przypadku wyczerpania limitów działań nieodpłatnych, organizacja może skorzystać z niego za odpłatnością lub zaczekać na kolejne terminy nieodpłatne.

Istnieje możliwość rozliczenia odpłatnych działań w formie barteru – uzgodnienia są tu indywidualne.

Korzyści dla organizacji

 • Wszystkie działania są realizowane przez zespół min. dwu osobowy (eksperta w dziedzinie oraz adepta)
 • Jakość działań jest na poziomie komercyjnym
 • Stawka za działania odpłatne jest pozbawiona marży, dzięki czemu koszt ich realizacji jest zdecydowanie poniżej stawek komercyjnych (opłata pokrywa wyłącznie koszty związane z realizacją działań

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest podpisanie umowy.

Jedna organizacja może skorzystać z nieodpłatnej formy pomocy raz w ciągu 12 miesięcy. W przypadku działań odpłatnych lub rozliczenia barterem zakres wsparcia nie ma ograniczenia.