Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Anioły Edukacji” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kossaka 1, 60 – 759 Poznań, KRS: 0000680002, NIP: 7792465421, REGON: 367462408.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych przez Fundację „Anioły Edukacji”:

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego, edukacyjnego, zbiórek materiałów edukacyjnych i książek oraz innych działań zgodnych ze statutem fundacji
  2. rekrutacji i utrzymania zespołu wolontariuszy
  3. realizacji zamówienia na odpłatne usługi fundacji i zawartej umowy,
  4. realizacji przez administratora obowiązków podatkowo-rachunkowych,
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów odrębnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dane przechowywane są maksymalnie przez wymagany przepisami odrębnymi, czas wykonania zlecenia, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz rachunkowości.
 4. Dane osobowe współpracowników i pracowników Administratora są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu uczestniczenia w działaniach Fundacji „Anioły Edukacji” lub realizacji zlecenia, w tym zawarcia umowy oraz świadczenia usług.
 6. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w działaniach fundacji lub wykonania usługi.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji usługi innym odbiorcom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom uprawnionym współpracującym.
 8. Dane przekazywane są przez Administratora wyłącznie w celu usługi oraz z uwagi na konieczność prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidłowej dokumentacji.
 9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile będzie to możliwe przy wykorzystaniu dostępnych Administratorowi środków technicznych.
 10. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres Administratora, podany w pkt. 1.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 13. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 14. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak wynika to z miejsca dostawy towarów poza obszar Unii Europejskiej, Administrator informuje o ewentualnym ryzyku związanym z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza terenu Unii Europejskiej, które nie posiadają decyzji uprawionego organu stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, oraz o ewentualnym braku zabezpieczeń tych danych, przy czym przekazywane będą tylko niezbędne do realizacji umowy dane osobowe, w związku z art. 46 i 49 RODO.
 16. Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Administratora oraz dostępna w siedzibie Administratora.