Doradztwo dla Doradcy

Z przyjemnością informujemy, że od 2018 roku,  wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan prowadzimy akcję społeczną dedykowaną szkolnym doradcom zawodowym:

„Doradztwo dla doradcy – wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”.

Zaproszenia na wizyty:

13.09.2019 DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

 07.06.2019 Talex S.A

16.04.2019 Green Factory

21.11.2018 BLUM sp. z o.o.

21.06.2018 GlaxoSmithKline

07.06.2018 Collegium Da Vinci

15.05.2018  Volkswagen Group Services sp. z o.o.

Galerie z wizyt:

Galeria: 13.09.2019 DSM 

GALERIA: 16.04.2019 Green Factory

GALERIA: 21.06.2018 GlaxoSmithKline

GALERIA: 07.06.2018 CDV

GALERIA: Volkswagen Group Services

Dlaczego taka akcja?

Wg raportu „Niedobór talentów” Manpower Group 2016, 41% pracodawców ma kłopoty z obsadzeniem stanowisk. Problem niedoboru talentów narasta, a liczba pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników, jest najwyższa od czterech lat! Z drugiej strony jest trudna sytuacja  osób młodych, często związana z niedopasowaniem ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Każdego roku, szkoły opuszczają absolwenci kierunków, które nie gwarantują zatrudnienia.

Szkolni doradcy zawodowi są odpowiedzialni za pomaganie uczniom w wyborze przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dla efektywności ich działań niezbędne jest posiadanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy o rynku pracy, szczególnie o regionie w jakim funkcjonują.

To właśnie w odpowiedzi powyższe problemy podjęliśmy decyzję o organizacji i przeprowadzeniu cyklu spotkań  dla doradców zawodowych ze szkół, odbywających się u pracodawców w Wielkopolsce.

Plan wizyt

Firma – przygotowana przez Fundację osoba z działu personalnego, działu PR lub inna wskazana przez przedsiębiorstwo:

 • oprowadza Doradców Zawodowych (DZ) po firmie,
 • opowiada DZ o stanowiskach i kompetencjach jakich potrzebuje,
 • przedstawia przykład ścieżki kariery, czyli na jakie stanowiska można awansować,
 • opowiada gdzie publikuje oferty pracy, czego szuka w CV,
 • przedstawia co oferują pracownikom.

Korzyści szkolnych doradców zawodowych

 • poznają rzeczywiste i aktualne oczekiwania pracodawców w Wielkopolsce
 • poznają oferty pracy jakimi dysponują pracodawcy
 • zwiększą świadomość możliwych ścieżek kariery
 • poznają aktualne warunki pracy na różnych stanowiskach
 • poznają aktualne źródła pozyskiwania pracowników dla różnych typów organizacji
 • otrzymają materiały firmowe – foldery, przykłady ogłoszeń do wykorzystania w pracy z uczniami.

Pracodawcy zaangażowani w projekt:

 • otrzymują wsparcie Fundacji „Anioły Edukacji” w przygotowaniu się do wizyty – ramowy program wizyty, strukturę i szablon prezentacji
 • budują pozytywny wizerunek w otoczeniu, wzmacniając społeczną odpowiedzialność swojego Biznesu
 • przekazują realne potrzeby związane z poszukiwaniem pracowników
 • bezpośrednio podnoszą poziom znajomości rynku pracy wśród doradców zawodowych, pośrednio oddziałują na decyzje zawodowe uczniów oraz poziom wiedzy rodziców.
 • zwiększają szanse na zainteresowanie uczniów rozwojem ważnych dla nich kompetencji.

Ważność inicjatywy podkreśla nadany akcji Honorowy Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo Patron medialny Gazeta Wyborcza zadba o komunikację wizyt w regionalnej prasie.

Zapraszamy do aktywnego udziału zarówno Pracodawców, jak i  doradców zawodowych.

DO POBRANIA DEKLARACJA PRACODAWCY: Deklaracja_Udzialu_DdD_firma

Pytania o szczegóły akcji  oraz zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres mailowy fundacja@aniolyedukacji.org.pl lub kontaktując się z Reginą May tel.: 501 620 113 lub z dedykowanym do wizyty Wolontariuszem fundacji.