Doradztwo dla Doradcy – założenia akcji.

ByFundacja Anioły Edukacji

Doradztwo dla Doradcy – założenia akcji.

Z przyjemnością informujemy, że w 2018 roku,  wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan uruchamiamy akcję społeczną dedykowaną szkolnym doradcom zawodowym:

„Doradztwo dla doradcy – wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”. 

Dlaczego taka akcja?

Wg raportu „Niedobór talentów” Manpower Group 2016, 41% pracodawców ma kłopoty z obsadzeniem stanowisk. Problem niedoboru talentów narasta, a liczba pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników, jest najwyższa od czterech lat! Z drugiej strony jest trudna sytuacja  osób młodych, często związana z niedopasowaniem ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Każdego roku, szkoły opuszczają absolwenci kierunków, które nie gwarantują zatrudnienia.

Szkolni doradcy zawodowi są odpowiedzialni za pomaganie uczniom w wyborze przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dla efektywności ich działań niezbędne jest posiadanie i ciągłe aktualizowanie wiedzy o rynku pracy, szczególnie o regionie w jakim funkcjonują.

To właśnie w odpowiedzi powyższe problemy podjęliśmy decyzję o organizacji i przeprowadzeniu cyklu spotkań  dla doradców zawodowych ze szkół, odbywających się u pracodawców w Wielkopolsce.

Typowy plan wizyt

Firma – przygotowana przez Fundację osoba z działu personalnego, działu PR lub inna wskazana przez przedsiębiorstwo:

 • oprowadza Doradców Zawodowych (DZ) po firmie,
 • opowiada DZ o stanowiskach i kompetencjach jakich potrzebuje,
 • przedstawia przykład ścieżki kariery, czyli na jakie stanowiska można awansować,
 • opowiada gdzie publikuje oferty pracy, czego szuka w CV,
 • przedstawia co oferują pracownikom.

Korzyści szkolnych doradców zawodowych

 • poznają rzeczywiste i aktualne oczekiwania pracodawców w Wielkopolsce
 • poznają oferty pracy jakimi dysponują pracodawcy
 • zwiększą świadomość możliwych ścieżek kariery
 • poznają aktualne warunki pracy na różnych stanowiskach
 • poznają aktualne źródła pozyskiwania pracowników dla różnych typów organizacji
 • otrzymają materiały firmowe – foldery, przykłady ogłoszeń do wykorzystania w pracy z uczniami.

Pracodawcy zaangażowani w projekt:

 • otrzymują wsparcie Fundacji „Anioły Edukacji” w przygotowaniu się do wizyty – ramowy program wizyty, strukturę i szablon prezentacji
 • budują pozytywny wizerunek w otoczeniu, wzmacniając społeczną odpowiedzialność swojego Biznesu
 • przekazują realne potrzeby związane z poszukiwaniem pracowników
 • bezpośrednio podnoszą poziom znajomości rynku pracy wśród doradców zawodowych, pośrednio oddziałują na decyzje zawodowe uczniów oraz poziom wiedzy rodziców.
 • zwiększają szanse na zainteresowanie uczniów rozwojem ważnych dla nich kompetencji.

Honorowy patronat

Ważność inicjatywy podkreśla nadany akcji Honorowy Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do aktywnego udziału zarówno Pracodawców, jak i  doradców zawodowych.

DO POBRANIA DEKLARACJA PRACODAWCY: Deklaracja_Udzialu_DdD_firma

Pytania o szczegóły akcji  oraz zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres mailowy fundacja@aniolyedukacji.org.pl lub kontaktując się z Reginą May tel.: 501 620 113 lub Anną Okonkowską tel.: 732 605 795. 

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.