Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych.

ByFundacja Anioły Edukacji

Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych.

Jakie są potrzeby pracodawców i szkół branżowych w zakresie kształcenia w zawodach ekonomiczno-administracyjnych?

Na to pytanie poszukiwaliśmy odpowiedzi dzisiaj (21 lutego 2020) wspólnie z uczestnikami konferencji zorganizowanej przez naszego Partnera  Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan Konfederacja Lewiatan przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

Prezentacje i dyskusje dotyczyły kształcenia w zawodach: technik administracji, technik prac biurowych, technik archiwista, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług pocztowych i finansowych.

W spotkaniu uczestniczyli oprócz organizacji takich jak nasza, przedstawiciele szkół kształcących w zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej, centrów kształcenia praktycznego oraz pracodawców.

Odnieśliśmy wrażenie, że nadal zbyt mało jest otwartych dyskusji i wymiany poglądów między edukacją a biznesem. Każdy przedstawia swoje argumenty z przekonaniem, ale czy przekonująco…. Tak czy inaczej, liczymy na więcej spotkań, abyśmy (jeszcze)lepiej kształtowali edukację.

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.