Sprawozdanie merytoryczne za 2020

ByFundacja Anioły Edukacji

Sprawozdanie merytoryczne za 2020

Co roku składamy sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni. Jeśli chcecie poznać nasze działania w 2020 roku „w skrócie” zapraszamy do lektury. Sprawozdanie za rok 2021 składamy do 31.12.2022.

W roku 2020 fundacja planowała rozwój działań związanych z celem – Promocja i organizacja wolontariatu. Na początku roku pozyskaliśmy dodatkowe dwie osoby do zespołu Wolontariuszy, ale z uwagi na COVID-19 od marca 2020 wstrzymaliśmy dalsze rekrutacje. Większość naszych aktywności sprowadziła się do online. W roku 2020 aktywność Wolontaryjną w działania fundacji zadeklarowały 32 osoby. Podtrzymywaliśmy kontakt z Wolontariuszami poprzez Watzapp, ZOOM, Google Meet, maile oraz telefon.

Mimo ograniczeń ze względu na COVID-19, Fundacja prowadziła działania związane z realizacją celów: działalność charytatywna, promocja czytelnictwa, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szkolenia i działania rozwojowe / Szkolenia dla doradców zawodowych

W 2020 roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszów Fundacja zrealizowała warsztaty. Warsztaty odbyły się w udostępnionych nieodpłatnie salach: Centrum Bukowska w Poznaniu, CWRKDiZ w Poznaniu oraz zdalnie.

 • 14 stycznia 2020 na zaproszenie Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zrealizowaliśmy warsztat bezpłatny
 • dla doradców zawodowych „Połącz kropki, czyli jak wspomagać planowanie indywidualnej ścieżki kariery”.
 • 25.02.2020 w Centrum Bukowska poprowadziliśmy bezpłatny warsztat „Jak szukać pracy i jak napisać CV
 • 27.02.2020 w Centrum Bukowska przeprowadziliśmy bezpłatny warsztat „„5 nieoczywistych błędów kobiet w komunikacji z partnerem. Jak zadbać o swoje potrzeby?”
 • 24 czerwca 2020 przy współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu poprowadzimy webinarium „Koniec szkoły…i co dalej?”
 • 13 sierpnia 2020, Szkolenie online – „Jak napisać dobre CV?”
 • 2 października 2020 przy współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu poprowadzimy webinarium „Czas start! Wybieram szkołę!” – wydarzenie było częścią „Noc Zawodowców 3.0”

Od stycznia 2020 roku wzmocniliśmy działania dedykowane najmłodszym. Zespół wolontariuszy fundacji zaplanował promocję czytelnictwa w przedszkolach i świetlicach. Niestety ze względu na COVID-19 odbyły się dwa spotkania:

 • 30 stycznia 2020- Przedszkole nr 58 w Poznaniu. Zabawy z chustą animacyjną i balonami, wspólne czytanie książki, mnóstwo kolorów oraz cudowna atmosfera.
 • 22 lutego 2020 – Świetlica Środowiskowa na Łazarzu w Poznaniu. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Regularnie prowadzimy indywidualne doradztwo zawodowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży. W 2020 roku wolontartyjnie wsparliśmy doradczo 61 osób. 

W czerwcu 2020 uruchomiliśmy akcję „Sprawdzimy Twoje CV”. Czterech wolontariuszy, doradców zawodowych wspierało osoby poszukujące pracy w przygotowaniu aplikacji. Z akcji w 2020 roku skorzystały 34 osoby.

Podczas targów udzielamy indywidualnych lub grupowych konsultacji, promujemy wolontariat oraz rozwój kompetencji. W okresie 29-30.08.2020 roku uczestniczyliśmy aktywnie w targach stacjonarnych na MTP –„Targi Dają Więcej dla Poznania. Każdego dnia targów prezentowaliśmy w czterech blokach tematycznych: Wolontariat, doradztwo zawodowe, promocje czytelnictwa, nasze warsztaty.

Konferencja Podróż do Przyszłości. Stacja Kariera. – II edycja – odwołana

W roku 2020 planowaliśmy wraz z Politechniką Poznańską, Wydziałem Inżynierii Zarządzania, planowaliśmy powtórzyć konferencję zrealizowaną z sukcesem w 2019 roku. Niestety ze względu na ograniczenia spotkań w dużych grupach podjęliśmy decyzję wtrzymaniu organizacji wydarzenia.

„Doradztwo dla doradców. Wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”

Od stycznia 2018 fundacja prowadzi akcję „Doradztwo dla doradców. Wizyty studyjne doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach”. Partnerem akcji jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, a patronem honorowym Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Celem akcji jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu doradców zawodowych z pracodawcami oraz zapoznanie z aktualnymi potrzebami rynku pracy bezpośrednio w firmach.

Firma – przygotowana przez Fundację osoba z działu personalnego, działu PR lub inna wskazana przez przedsiębiorstwo:

 • oprowadza Doradców Zawodowych (DZ) po firmie,
 • opowiada DZ o stanowiskach i kompetencjach jakich potrzebuje,
 • przedstawia przykład ścieżki kariery, czyli na jakie stanowiska można awansować,
 • opowiada, gdzie publikuje oferty pracy, czego szuka w CV,
 • przedstawia co oferują pracownikom.

Korzyści szkolnych doradców zawodowych

 • poznają rzeczywiste i aktualne oczekiwania pracodawców w Wielkopolsce
 • poznają oferty pracy jakimi dysponują pracodawcy
 • zwiększą świadomość możliwych ścieżek kariery
 • poznają aktualne warunki pracy na różnych stanowiskach
 • poznają aktualne źródła pozyskiwania pracowników dla różnych typów organizacji
 • otrzymają materiały firmowe – foldery, przykłady ogłoszeń do wykorzystania w pracy z uczniami.

Pracodawcy zaangażowani w projekt:

 • otrzymują wsparcie Fundacji „Anioły Edukacji” w przygotowaniu się do wizyty – ramowy program wizyty, strukturę i szablon prezentacji
 • budują pozytywny wizerunek w otoczeniu, wzmacniając społeczną odpowiedzialność swojego Biznesu
 • przekazują realne potrzeby związane z poszukiwaniem pracowników
 • bezpośrednio podnoszą poziom znajomości rynku pracy wśród doradców zawodowych, pośrednio oddziałują na decyzje zawodowe uczniów oraz poziom wiedzy rodziców.
 • zwiększają szanse na zainteresowanie uczniów rozwojem ważnych dla nich kompetencji.

W 2020 roku akcji wzięło udział ponad 70 doradców zawodowych ze szkół, uczelni i poradni. Odwiedziliśmy pracodawców: Santander Bank Polska (22.01.2020), Job Impulse Polska Sp. z o.o. (27.02.2020), McKinsey&Company (25.09.2020 – online). Akcja dzięki zdalnej wizycie w McKinsey&Comany po raz pierwszy była dostępna dla doradców z całej Polski.

Udział jest bezpłatny dla każdej ze stron. Organizacją i obsługą logistyczną zajmują się wolontariusze fundacji oraz pracodawca-gospodarz wizyty.

W 2020 roku fundacja kontynuowała działalność na FB grupy „Doradcy zawodowi/ doradcy kariery Anioły Edukacji”. Celem jest ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między osobami zajmującymi się doradztwem zawodowym, doradztwem kariery i coachingu.

Udział przedstawicieli Fundacji w konsultacjach, spotkaniach roboczych, konferencjach dotyczących obszarów doradztwa zawodowego

·       Konferencja „Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych” 21.02.2020 – Wspólnie z uczestnikami konferencji zorganizowanej przez naszego Partnera  Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan Konfederacja Lewiatan przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „Jakie są potrzeby pracodawców i szkół branżowych w zakresie kształcenia w zawodach ekonomiczno-administracyjnych?”
·       W Kwietniu 2020 roku dołączyliśmy do Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty Miasta Poznań. To dla nas duże wyróżnienie i odpowiedzialność. Zyskaliśmy kolejną możliwość, aby podejmować inicjatywy i zabierać głos doradczy w kwestiach oświatowych w naszym mieście.

            Nasze zadania w ramach KDO:

 •  współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania;
 •  opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej KDO;
 •  określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 •  występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ma charakter inicjatywno – doradczy. Powstała, aby kreować warunki do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej oraz realizacja zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym.

Zbiórki Fundacja prowadzi ciągłe zbiórki książek i artykułów edukacyjnych. Ze względu na ograniczenia COVID-19 nie zrealizowaliśmy żadnej akcji zbiórkowej dedykowanej konkretnym odbiorcom. Jednak jak co roku, w grudniu przekazaliśmy książki seniorom za pośrednictwem przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ok. 40 sztuk kryminałów i powieści wzbogaciło paczki dla samotnych seniorów z Łazarza w Poznaniu.

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.