Trendy w rekrutacjach. Rekrutacja czy marketing rekrutacyjny? 

ByFundacja Anioły Edukacji

Trendy w rekrutacjach. Rekrutacja czy marketing rekrutacyjny? 

Przedstawiciele dziesięciu akademickich biur karier z wielkopolskich uczelni i nasza prezentacja z lejkiem i strzykawką w roli głównej.

Wystąpienie  Reginy May, reprezentującej Fundację Anioły Edukacji, dotyczyło czterech wątków:

 •  Jak zmiany w strategiach rekrutacji pracowników przekładają się na skuteczne sposoby poszukiwania odpowiedniej pracy przez kandydatów?
 • Wybrane przykłady strategii rekrutacji.
 • Zmienność ról rekruterów: nowe zadania, nowe kompetencje.
 • Jak odnaleźć się na rynku będąc kandydatem?

Na jedno z tych pytań udzielamy odpowiedzi również tutaj 🙂

Jak odnaleźć się na rynku będąc kandydatem?

 1. Korzystaj z okazji do relacji z firmą – podążaj za firmą –  śledź ją
 2. Bądź widoczny w sieci
 3. Stosuj nowoczesne technologie – kanały komunikacji
 4. Pytaj znajomych o rekomendację
 5. Pukaj nie tylko do dużych organizacji
 6. Nie bój się pracy na niskich stanowiskach, darmowych staży czy praktyk.
 7. Zwiększaj samoświadomość –  odkryj w czym jesteś dobry, do czego masz predyspozycje.

Jaka była rola tajemniczego lejka i strzykawki, pozostawiamy w tajemnicy dla kolejnych grup słuchaczy.

Dziękujemy organizatorom Biura Karier UAM w Poznaniu za zaproszenie i jak zawsze doskonałą organizację.


About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.