Wizyta doradców zawodowych w GSK.

ByFundacja Anioły Edukacji

Wizyta doradców zawodowych w GSK.

Dzisiaj, czyli 21 czerwca 2018 zabraliśmy doradców zawodowych ze szkół i uczelni, na ostatnią w tym roku szkolnym, wizytę studyjną. Tym razem gospodarzem był pracodawca, który znany jest nie tylko w Wielkopolsce, ale i na całym świecie – GlaxoSmithKline (GSK).

Plan spotkania obejmował:

  • Przedstawienie GSK jako pracodawcy (GSK w Polsce, oferta i warunki zatrudnienia itp.)
  • Kluczowe obszary, w których można znaleźć zatrudnienie w GSK (fabryka GSK w Poznaniu oraz centrum GSK IT),
  • Sposoby rekrutacji, poszukiwane kompetencje, stanowiska itp
  • Zwiedzanie części fabryki.

Staże

W przypadku młodych osób, wchodzących na rynek pracy istotne są miejsca, dające szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. GSK niewątpliwie należy do takich miejsc. Firma oferuje płatne staże trwające zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Warto wspomnieć o długoterminowym programie Future Leaders Programme – przyspieszonej ścieżce kariery w GSK w formie 3-letniego, płatnego programu rozwojowego (menedżerskiego). Ma on na celu przygotowanie stażystów Future Leader Programme do objęcia samodzielnego stanowiska w ramach wybranego obszaru w GSK. Future Leaders Programme jest przeznaczony dla studentów i absolwentów z ambicjami i aspiracjami liderskimi, o wysokim potencjale, które w przyszłości będą mogły zająć kluczowe role w GSK.

Podziękowania

Dziękujemy przedstawicielom firmy za gościnność i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Ze spotkanie wyszliśmy świadomi warunków pracy oraz wymagań GSK od potencjalnych pracowników oraz co ważne z kontaktami, które mogą pomóc w dalszej współpracy szkół z tym pracodawcą.

Udział w spotkaniu był bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał imienne zaświadczenie o udziale. Gospodarzom przekazaliśmy pamiątkowe podziękowanie.

Akcja została zrealizowana w ramach Doradztwo dla doradcy – wizyty doradców zawodowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach

Więcej informacji o firmie związanych z karierą najdziecie na stronie: https://pl.gsk.com/pl/kariera/

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.