Wizyta studentów z UAM – przyszłych doradców zawodowych

ByFundacja Anioły Edukacji

Wizyta studentów z UAM – przyszłych doradców zawodowych

Dzisiaj z inicjatywy pracowników Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mieliśmy przyjemność gościć grupę kilkunastu studentów i studentek I roku na kierunku Doradztwo personalne i zawodowe. Pracowników uczelni reprezentowała dr Anna Wawrzonek, koordynatorka kierunku i opiekunka hospitacji. Ze strony naszej fundacji obecna była Regina May.

Celem spotkania było przybliżenie działalności fundacji Anioły Edukacji w obszarze doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami ze współpracy doradców z biznesem – nasze akcje Doradztwo dla Doradcy, przebiegiem naszego udziału w targach edukacyjnych i targach pracy. Opowiedzieliśmy o spotkaniach dotyczących wyboru szkoły w relacji doradca – Uczeń – Rodzice. Przedstawiliśmy też przykłady przebiegu spotkań doradczych z osobami dorosłymi, którym również udzielam wsparcia. Dużo mówiliśmy o zawartości CV oraz prawdach i mitach z nim związanych.

Przekazaliśmy i omówiliśmy z grupą 3 narzędzia ,jakie najczęściej stosujemy w doradztwie zawodowym w Fundacji.

Nasi goście podzielili się z nami swoimi pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Okazało się, że zdecydowana większość łączy studia z dodatkową pracą zarobkową – mimo, że są dopiero na pierwszym roku studiów! To wspaniale wróży na przyszłość. Doświadczenia zawodowe doradcy – niezależnie od stanowisk, branży, formy zatrudnienia – to najlepszy sposób na rozwój kompetencji o rynku pracy i jego wymaganiach. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój naszych gości.

Dziękujemy naszemu Partnerowi Wielkopolskiemu Związkowi Pracodawców za udostępnienie sali konferencyjnej.

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.