Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ,,Jak skutecznie zarządzać emocjami?” 18.09.2018

ByFundacja Anioły Edukacji

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ,,Jak skutecznie zarządzać emocjami?” 18.09.2018

Termin warsztatów: 18.09.2018

Godzina: 17:00-20:00

Miejsce: Centrum Bukowska (WRK), ul. Bukowska 27/29, Poznań

Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją naszego organizmu na konfrontowanie się z różnymi problemami i sytuacjami w codziennym funkcjonowaniu. Zdolności rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania czy analizowania własnych i cudzych uczuć są cennymi umiejętnościami. Efektywne wykorzystywanie emocji usprawnia nasze działanie. Praca nad rozwojem IE, to praca nad sobą przez całe życie. Ludzie doskonalący tę kompetencję osobistą wpływają ciągle na polepszanie jakości swojego życia poprzez:

 • rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych i emocji innych ludzi,
 • większą samoświadomość własnych uczuć i kierowania się nimi podejmując decyzje życiowe właściwie łącząc ,,intelekt z sercem”,
 • nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących relacji społecznych,
 • empatię, wczuwanie się w sytuację innych,
 • radzenie sobie z trudnymi, ale nieraz koniecznymi uczuciami, np.: złością, strachem, smutkiem,
 • większą pewność siebie i swoich możliwości,
 • stosowanie pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • myślenie optymistyczne,
 • większe zadowolenie i życiowe spełnianie się,
 • skuteczniejsze osiąganie wyznaczanych sobie realnych celów,
 • realizowanie się zawodowe i osobiście,
 • dbanie o samorozwój,
 • postępowanie zgodnie z własnymi wartościami.

Na warsztatach z zakresu Inteligencji Emocjonalnej ,,Jak skutecznie zarządzać emocjami?” dowiesz się m.in. 

 • Jak doskonalić umiejętności rozpoznawania, nazywania, klasyfikowania, analizowania różnych stanów emocjonalnych?
 • Jak ćwiczyć efektywne zarządzanie emocjami i radzić sobie z trudnymi emocjami?
 • Co robić, aby ,,zrozumieć złość” i nie zmieniać jej w niszczącą agresję?
 • Jak szukać konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością w budowaniu pozytywnych relacji społecznych?
 • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości w rozwijaniu IE?

Program warsztatów:

 1. Inteligencja Emocjonalna – wprowadzenie do zajęć.
 2. Emocje: rodzaje, funkcje, analiza.
 3. Uczucia a nasze potrzeby i funkcjonowanie w różnych sytuacjach ./ Kiedy i dlaczego tak się czujemy?/
 4. Złość, jako reakcja emocjonalna zabarwiająca postrzeganie rzeczywistości. / Jak wyrażać ją w sposób, który nie rani siebie i innych?/
 5. Konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami.
 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, pozytywnego myślenia o sobie.

Prowadzi Grażyna Dębowska -pedagog, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, edukator, wolontariuszka w Fundacji „Anioły Edukacji”. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie: udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rozwoju oraz prowadzenia zajęć z komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, wzmacniania asertywności, rozumienia uczuć, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania konfliktów, profilaktyki uzależnień i profilaktyki agresji i przemocy.

Zapisy do 16.09.2018 

mail: zapisy@aniolyedukacji.org.pl
Koordynatorka warsztatu: Marta
tel. 790522993

Prosimy przy zapisach podać: imię, nazwisko, kontakt mailowy i telefoniczny.

Komentarz 10.09.2018 – UWAGA – zapisy zakończone – lista uczestników wypełniona po brzegi. Zapraszamy na inne nasze warsztaty.

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.