books

ByFundacja

Akcja 500 książek w 50 dni!

Czy zaczynaliście naukę języka obcego od bajek lub książek dla dzieci np. w języku angielskim? Pamiętacie jakie to było intrygujące, żeby dowiedzieć co się kryje pod tymi dziwnie i obco brzmiącymi słowami? Pewnie ciekawiło Was to bardziej niż książki do gramatyki, nawet jak byliście już starsi – nic dziwnego! Bajki kojarzą się nam z dzieciństwem, zabawą i radosnym spędzaniem czasu.  Język książek dla dzieci jest prosty i zrozumiały, a przy okazji opowiada o świecie w magiczny sposób. To właśnie w ten sposób dzieci najchętniej uczą się nowego języka. My chcemy przekazać ich nauczycielom książki, z pomocą których zajęcia będą jeszcze bardziej ciekawe.

Cel akcji:  Zebrać 500 książek w 50 dni.

Jakie książki zbieramy?

Książki dla dzieci w różnych językach, a konkretnie bajki, atlasy obrazkowe, słowniki tematyczne, e-booki. Czytniki do e-booków również będą mile widziane.

Po co?

Zebrane książki przekażemy osobom, które nauczają dzieci języków obcych: nauczycielom pracującym w szkołach, domach dziecka, domach kultury.

Dlaczego?

Żeby pomóc uczyć dzieci poprzez zabawę, obraz i tekst.

Dzięki temu dzieci czerpią radość z nauki, a my chcemy, aby nauka języka obcego kojarzyła się dzieciom z przygodą i nie była tylko obowiązkiem szkolnym. Znajomość języków obcych, jak wszyscy wiemy, pozwala dzieciom swobodnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami z innych krajów i poznawać ich kulturę. Dzięki temu dzieci uczą się bycia otwartym na innych i na nowe możliwości. Read More

ByFundacja

500 books in 50 days

Have you started learning a foreign language by listening to fairy tales or children’s books in that language? Do you remember how intriguing it was to find out what hidden under those strange and foreign words? It probably interested you more than grammar books, even when you were older. Fairy tales are associated with childhood, fun and joyful time. The language of children’s books is simple and understandable, and at the same time it describes the world in a magical way. This is how children may best learn a new language. We want to give teachers books to make their classes more interesting.

OBJECTIVE
Target – collect 500 books in 50 days.

What books?

Books for children in different languages, namely fairy tales, picture dictionaries, thematic dictionaries, ebooks. E-book readers are also welcome.

What’s the aim?

To give them to people who teach children languages.

For whom?

Teachers working in schools, orphanages, cultural centers, etc.

 Why in this way?

So they can teach children through play, colorful images and text.

Because learning by having fun is easier and more interesting than doing grammar exercises. We want children ​​to associate learning a foreign with adventure and not just a school task. Knowledge of foreign languages, as we all know, allows children to freely interact with peers from other countries and learn about their culture. Thanks to this, children learn to be open towards others and towards new opportunities.

DO YOU WANT TO JOIN US? WHAT CAN YOU DO?

  •  Look through your bookshelf. Maybe you can find fairy tales from your childhood.
  • Attic, basement – there are often treasures hidden there. Explore in your old boxes. It’s also a great opportunity to go through your childhood memories.
  • Have your children or your children’s friends already grown up? Ask them if they have books they would like to give away to other children.
  • Ask your friends and work colleagues if they have any spare books. If you have the opportunity to organize an event at your company, we will provide you with materials (posters, newsletters etc.).
  • If you belong to a group (sports, science, religion, etc.)  you can share the information about this project with members. Maybe someone will be happy to join us as well.
  • Share the information about this action on your Facebook wall

LANGUAGE LEARNING should be for children
– an adventure
– a chance to get to know the world
– fun and pleasure
– an opportunity to explore the differences between their own culture and the culture of other nations

ADDRESS:

Fundacja „Anioły Edukacji”

ul. Dąbrowskiego 77A

60-529 Poznań

Poland

e-mail: fundacja@aniolyedukacji.org.pl