nagranie

ByFundacja Anioły Edukacji

„V ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier”. Nasz udział w panelu dyskusyjnym – nagranie.

W terminie 24-25 listopada 2022 na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu obyła się „V ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier”.

Organizatorem wydarzenia byli: Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Patronat objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Program konferencji dotyczył zagadnień związanych z tematem głównym:

Read More