O FUNDACJI

Uczyć (się) właściwych rzeczy we właściwy sposób.

Naszą misją jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Wypełniamy misję przez różnorodne działania. m.in.:

Doradztwo edukacyjne i zawodowe

Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w podejmowaniu decyzji o wyborze lub zmianie kierunku kształcenia, rozwoju zawodowego, miejsca pracy. Pomagamy w odkrywaniu talentów i predyspozycji, wartości i oczekiwań. Angażujemy się w rozwój kompetencji i integrację doradców zawodowych i biznesu.

Wsparcie przedsiębiorstw

Ułatwiamy firmom i instytucjom tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników oraz ich dopasowania do stanowisk. Udzielamy pomocy w określeniu kluczowych kompetencji, tworzeniu indywidualnych planów kariery, zarządzaniu wiekiem, doskonalenia działań szkoleniowych.

Rozwój kompetencji

Realizujemy warsztaty, szkolenia, wykłady, sesje mentoringowe, kursy. Pomagamy rozwijać kompetencje osobiste, zawodowe, społeczne i obywatelskie osób w każdym wieku. Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi samej umiejętności uczenia – z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela, trenera lub managera.

Organizowanie pomocy

Słuchamy potrzeb nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży, seniorów, tak aby w odpowiedzi na te potrzeby organizować celową pomoc rzeczową, finansową lub osobową w zakresie rozwoju i aktywizacji.

Promocja czytelnictwa

Pomagamy odkryć i rozwijać pasję do czytania. Ułatwiamy dostęp do książek, prasy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Chcemy rozwijać umiejętność oceny jakości dostępnych treści i źródeł informacji.

Komunikacja

Wykorzystujemy dostępne kanały komunikacji, aby promować ideę uczenia się przez całe życie, zachęcać do aktywności, doceniać i upowszechniać dobre praktyki w edukacji oraz przybliżać pracodawcom zagadnienia rozwoju pracowników.

Przeczytaj co o fundacji mówi założycielka – Regina May.

Fundacja  zaczęła formalnie działać wraz z wpisaniem do KRS w czerwcu 2017 roku.  Zapoznaj się z pełnym statutem Fundacji „Anioły Edukacji”