ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SESJE COACHINGOWE

ByFundacja Anioły Edukacji

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SESJE COACHINGOWE

Coaching oparty jest na wiedzy oraz technikach psychologicznych, w szczególności porusza takie zagadnienia jak motywacja, wyznaczanie celów i ich realizacja oraz skuteczne rozwiązywanie problemów. Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym oraz osobistym, którzy chcieliby rozwiązać aktualne problemy oraz wyznaczać efektywne plany działania.

NAJCZĘŚCIEJ PORUSZANE TEMATY NA SESJACH:

  1. Coaching kariery – praca w obszarach wyznaczania ścieżki zawodowej oraz rozwoju kariery poprzez opracowanie planu skuteczniejszego realizowania się zawodowo.
  2. Life coaching – ukierunkowany na samorealizację i życie osobiste.
  3. Work Life Balance – tematyka związana ze skuteczna samoorganizacją czyli praca nad planowaniem zadań oraz godzenia życia osobistego z zawodowym.
  4. Diet coaching – nastawiony na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych i trwałą zmianę przekonań dotyczących jedzenia, praca nad konsekwentnym oraz trwałym wdrożeniem zdrowego trybu życia.
  5. Coaching w edukacji – komunikacja oraz budowanie relacji z rodzicami, wyznaczanie ścieżki planów oraz strategii rozwoju w pracy nauczyciela.

ZAPISY NA SESJE COACHINGOWE:

  1. Zapisy na sesje coachingowe proszę kierować na adres: karolina@aniolyedukacji.org.pl
  2. Terminy sesji coachingowych ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie mailowym.
  3. Spotkania mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie w zależności od indywidulanych preferencji.

Sesje coachingowe przeprowadza Karolina Zajdel – dyplomowany coach, aktualnie w trakcie akredytacji do Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF – Acredited Certified Coach International Coach Federation ). Absolwent szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, pracująca w obszarach związanych z odkrywaniem oraz rozwojem indywidulanych kompetencji, talentów rozumianych jako naturalnych predyspozycji. Jako entuzjastka metodologii zwinnych swoją pracę coacha wspiera technikami oraz metodami zaczerpniętymi między innymi z Desing Thinking, Scrum. Zwolenniczka wykorzystania gamifikacji jako formy motywacji w celu skuteczniejszego osiągania założonych celów.

About the author

Fundacja Anioły Edukacji administrator

Fundacja "Anioły Edukacji" działa od 2017 roku. Opieramy się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie. Zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy również czytelnictwo książek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup.